Lillehammer Lyd og Lys

Besøk vår Youtubekanal

Vi har startet Youtube-kannal

Oppgjørsbetingelser og andre økonomiske detaljer

Det er viktig at kunde og leverandør har et tillitsforhold og at det økonomiske foregår i ordnede former. Vi har noen retningslinjer vi følger som fungerer godt for begge parter.Oppgjørsbetingelser

Førstegangskunder blir som regel bedt om å betale i forkant av arrangementet/utleieperioden. Kredittgodkjente kunder faktureres med 10 dagers betalingsfrist med mindre noe annet er avtalt.Rabattordninger

Vi holder i utgangspunktet svært gunstige priser, men har en spesiell ordning som gjør det ekstra gunstig å leie utstyr over mer enn en dag.

Kunder som bruker oss ofte opparbeider seg noen prosentpoeng i avslag, men vi har altså ikke priset inn noen stor ”prutningsmonn” – vi har tro på å operere med reelle kostnader i tilbudene våre.

Teknikere faktureres etter timesats, halvdagsats, heldagsats eller utvidet heldagsats. Vi opererer ikke med rabatter på teknikerhonorarer.

Formidlede DJs faktureres etter egne satser.

Viktig informasjon om momspliktige og ikke-momspliktige tjenester innen arrangementsbransjen

Vi har noen særlover i Norge rundt dette emnet og disse kan være noe forvirrende. Det positive er at disse særlovene er gunstige for mange aktører innen kunst- og kulturliv, deriblandt mange av våre kunder.

Kort fortalt:
  • Salg eller utleie av varer eller materiell skal ilegges 25% moms uansett hva det brukes til. Med utleie menes en situasjon der en kunde henter eller får levert for eksempel et lydanlegg og de som eier det ikke har noe videre med selve bruken å gjøre.
  • Teknisk bistand som direkte er med å skape eller utforme et artistisk eller kunstnerisk uttrykk er momsfritatt. Et eksempel på dette kan være når en ”lydmann” betjener et lydanlegg for å formidle kunsten som foregår på en scene på en slik måte at det som formidles for publikum ikke hadde vært det samme med en annen ”lydmann”. Dersom denne ”lydmannen” leverer en pakkeløsning der alle komponenter i denne pakken er direkte medvirkende til at kunsten på scenen skal kunne formidles på en bestemt måte vil hele pakken han har med seg på oppdrag ansees som momsfritatt teknisk bistand til en artistisk opptreden.
  • Det finnes også mange situasjoner der en ”lydmann” møter opp på oppdrag med et lydanlegg som skal benyttes til å formidle noe på en scene, men allikevel er oppdraget momspliktig. Det som avgjør er hva det er som skal formidles fra scenen. Eksempel: Strykekvartett spiller konsert på kulturhus = momsfritatt. Direktøren i et firma ønsker de ansatte god jul = momspliktig.
Disse problemstillingene har vi gode kunnskaper om og alt dette avklares i forkant av arrangement.